KTO SME

For English scroll bellow please

Uhol_92 je profesionálne nezávislé divadlo založené vo februári 2017. Zakladajúcimi členmi sú Peter Galdík, Jakub Szatinský a Alžbeta Vrzgula.


Zakladatelia Uhlu sú narodení v roku 1992. Ako príslušníci prvej generácie Slovenskej republiky nazerajú na súčasnosť zo špecifického uhlu pohľadu. Ich tvorba je spoločensko-politickým komentárom, pracujú so živými a angažovanými témami, ku ktorým pristupujú s kritickým odstupom a humorom.

Pracujú s vlastnými autorskými textami, nedivadelnými textami a remixami už existujúcich dramatických textov.


Ich tvorba sa stretáva s diváckym aj odborným ohlasom, o čom svedčia aj hosťovania na festivaloch a získané rezidencie.

Hranice_92 boli vybrané do programu Nájdená budúcnosť festivalu Nová dráma 2018 a Folklore not war hosťovalo na Pohode 2018. vNořen vzniklo na open call pražského divadla Venuše ve Švehlovce. Zastavení získali rezidenciu v Divadle Pôtoň v rámci programu Akcelerátor. Romulus V. bol zaradený do programu festivalu Nová Dráma 2020.


Uhol_92 je jedným z troch zakl. členov platformy Miesto M, ktorá má za cieľ byť unikátnym divadelným centrom združujúcim nezávislé divadlá z bratislavskej scény (Divadlo DPM, GAFFA a Uhol_92). Tvorcovia z najmladšej generácie sa rozhodli združiť pod spoločnou hlavičkou (zachovajúc si svoje odlišné poetiky) s víziou získať vlastný priestor a s vôľou spoločne prekonávať praktické výzvy spojené s tvorbou a pravidelným reprízovaním.

 

ABOUT UHOL_92 / ANGLE_92

Uhol_92 is Slovak independent theatre group from founded in February 2017 by three colleagues from Academy of Performing Arts Bratislava Peter Galdík, Jakub Szatinský and Alžbeta Vrzgula.

The name (Uhol means Angle) refers to a belonging to the first generation born in an independent democratic Slovakia. From this point of view, they analyse the present in various artistic, but mostly theatrical projects.


Within its yet brief existence, the company came up with the following productions: Hranice_92 / Borders_92, vNořen / iMmersed and Folklore Not War and a short dance act: Folklore Not War × Na vzduchu / In the Air.

Apokabaret premiered in June 2019 reflects the approaching social and environmental demise. By the end of 2019 Uhol came up with two more productions Romulus V. (dir. Peter Galdík) and Zastavení / Discontinued (dir. Alžbeta Vrzgula). In September 2020 Object You (dir. Peter Galdík) was premiered.

Hranice_92 was selected for the programming line Found Future at the 2018 New Drama festival; Folklore Not War featured at the 2018 Pohoda Festival. The concept of vNořen / Immersed emerged in response to the open call by the Prague-based theatre Venuše ve Švehlovce, the project was selected for staging at the festival Venušiny dny 2018. The production Zastavení / Discontinued was awarded creative residency within the call Accelerator by the Pôtoň Theatre. Romulus V. was selected for New Drama 2020 festival.


Uhol_92 is one of the founding members of platform Miesto M, which unite three independent theatres groups based in Bratislava, Slovakia. Miesto M propose to public three different dramaturgies, three (and more) poetics and its goal is to find stable address and theatre building and to became theatrical hub for independent theatre in Bratislava. Miesto M was established in January 2019.