KTO SME

Uhol_92 je profesionálne nezávislé divadlo založené vo februári 2017. Pod jeho hlavičkou vznikajú inscenácie, ktoré autorsky a režijne zastrešujú Alžbeta Vrzgula a Peter Galdík.


Zakladatelia Uhlu (Galdík, Szatinský, Vrzgula) sú narodení v roku 1992. Ako príslušníci prvej generácie Slovenskej republiky nazerajú na súčasnosť zo špecifického uhlu pohľadu. Ich tvorba je spoločensko-politickým komentárom, pracujú so živými a angažovanými témami ako človek-občan, mužsko-ženská rovnoprávnosť, blížiaca sa eko-kataklyzma a iné.

Uhol doteraz realizoval inscenácie: Hranice_92 (2017), vNořen (2018), Folklore not war (2018), Apokabaret (2019) a Romulus V. (2019), Zastavení (2019) a Objekty Ty (2020).

 

HRÁME, SLEDUJTE:

 

OBJEKT TY (VEĽA SLOV O LÁSKE)

12.7. - 14.7. tootoot.fm

Objekt Ty podľa Arthura Schnitzlera sme premiérovali na jeseň. O láske, rozchodoch, nude vo vzťahu a rýchlych vzplanutiach. Ak ste si nestihli inscenáciu pozrieť (alebo si ju chcete dať ešte raz) toto je príležitosť pre vás!
Od pondelka 12.7. až do stredy 14.7. bude online.

 
 

RECENZIE, ODOZVY

 
 

TINDER 19. STOROČIA ALEBO SCHNITZLEROVA PREDVÍDAVOSŤ

MLOKi, Zuzana Timčíková

Galdík v scénickej realizácii vzájomne preskupuje jednotlivé obrazy z oboch hier, v ktorých základná schéma dramatickej situácie je rovnaká – stretnutie muža a ženy ako mileneckej dvojice. Z dramatickej zbierky Anatol Galdík preberá práve rovnomennú hlavnú postavu muža, ktorý sa nachádza v centre týchto vzťahových situácií.

DSC_6467.jpg

CHCETE NÁS?

Toto sú naše kontakty

ozuhol92 / gmail.com

alzbeta.vrzgula / gmail.com

peter.galdik / gmail.com

  • Facebook
  • Instagram