KTO SME

Uhol_92 je profesionálne nezávislé divadlo založené vo februári 2017. Pod jeho hlavičkou vznikajú inscenácie, ktoré autorsky a režijne zastrešujú Alžbeta Vrzgula a Peter Galdík.


Zakladatelia Uhlu (Galdík, Szatinský, Vrzgula) sú narodení v roku 1992. Ako príslušníci prvej generácie Slovenskej republiky nazerajú na súčasnosť zo špecifického uhlu pohľadu. Ich tvorba je spoločensko-politickým komentárom, pracujú so živými a angažovanými témami ako človek-občan, mužsko-ženská rovnoprávnosť, blížiaca sa eko-kataklyzma a iné.

Uhol doteraz realizoval inscenácie: Hranice_92 (2017), vNořen (2018), Folklore not war (2018), Apokabaret (2019) a Romulus V. (2019), Zastavení (2019) a Objekty Ty (2020).

 

HRÁME, SLEDUJTE:

 

ŠTÚDIA OTCOVHO OBRAZU

2. a 3.6. 19:00 Galéria Umelka Bratislava

A ja tu stojím ako na návšteve. Štúdia otcovho obrazu je divadelný diptych v kulisách galerijnej inštalácie.
Režisérka Alžbeta Vrzgula vstupuje do jednostranného dialógu so svojím otcom, akademickým maliarom Markom Vrzgulom.

Vypredané

ŠTÚDIA OTCOVHO OBRAZU

4. a 5.6. 18:00 Galéria Umelka Bratislava

Inscenovaná “vernisáž a finisáž” výstavy konfrontuje svet dcéry a svet mladej ženy. V čom sa líšia? A čo majú spoločné?
Inscenácia sa skladá z dvoch častí, ktoré sú uvádzané zvlášť, v dvoch po sebe idúcich dňoch. Trvanie jednej časti je 45 minút.

ŠTÚDIA OTCOVHO OBRAZU

4. a 5.6. 19:30 Galéria Umelka Bratislava

Dve herečky, dva večery, jeden príbeh s verziami, ktoré mení čas, nadhľad a vek.
Ako spoznať niekoho, s kým žijeme odmalička? Sú emancipované ženy zlými dcérami? A kam zmlizli dcéry z pohrebísk z mladšej doby bronzovej?

 
 

RECENZIE, ODOZVY

 
 

TINDER 19. STOROČIA ALEBO SCHNITZLEROVA PREDVÍDAVOSŤ

MLOKi, Zuzana Timčíková

Galdík v scénickej realizácii vzájomne preskupuje jednotlivé obrazy z oboch hier, v ktorých základná schéma dramatickej situácie je rovnaká – stretnutie muža a ženy ako mileneckej dvojice. Z dramatickej zbierky Anatol Galdík preberá práve rovnomennú hlavnú postavu muža, ktorý sa nachádza v centre týchto vzťahových situácií.

DSC_6467.jpg

CHCETE NÁS?

Toto sú naše kontakty

ozuhol92 / gmail.com

alzbeta.vrzgula / gmail.com

peter.galdik / gmail.com

  • Facebook
  • Instagram