top of page

KTO SME

For English scroll below please

Uhol_92 je profesionálne nezávislé divadlo založené vo februári 2017.

Zakladajúcimi členmi sú Peter Galdík, Jakub Szatinský a Alžbeta Vrzgula.


Zakladatelia Uhlu sú narodení v roku 1992. Ako príslušníci prvej generácie Slovenskej republiky nazerajú na súčasnosť zo špecifického uhlu pohľadu. Ich tvorba je spoločensko-politickým komentárom, pracujú so živými a angažovanými témami, ku ktorým pristupujú s kritickým odstupom a humorom.

Pracujú s vlastnými autorskými textami, nedivadelnými textami a remixami už existujúcich dramatických textov.


Ich tvorba sa stretáva s diváckym aj odborným ohlasom, o čom svedčia aj hosťovania na festivaloch a získané rezidencie.

Hranice_92 boli vybrané do programu Nájdená budúcnosť festivalu Nová dráma 2018 a Folklore not war hosťovalo na Pohode 2018. vNořen vzniklo na open call pražského divadla Venuše ve Švehlovce. Zastavení získali rezidenciu v Divadle Pôtoň v rámci programu Akcelerátor. Romulus V. bol zaradený do programu festivalu Nová Dráma 2020 a Objekt Ty do programu festivalu Dotyky a spojenia 2021. Ponížení a krvilační hosťovali na viacerých festivaloch na Slovensku (Nová dráma 2022, Dotyky a spojenia a i) a v zahraničí (příští vlna/next wave Praha a Brno) a po troch nomináciách na ocenenie Dosky (hudba, kostým, réžia) si odniesli po cene Alžbeta Kutliaková a Alžbeta Vrzgula.


Uhol_92 bol v roku 2019 jedným z troch zakladajúcich členov platformy Miesto M, ktorá mala za cieľ byť unikátnym divadelným centrom združujúcim nezávislé divadlá z bratislavskej scény (Divadlo DPM, GAFFA a Uhol_92). Tvorcovia z najmladšej generácie združili na dve sezóny pod jednou hlavičkou svoje tri (a viaceré) odlišné poetiky.

KTO SME / ABOUT: Mission

ABOUT UHOL_92

Uhol_92 is Slovak independent theatre group from Bratislava founded in February 2017 by three colleagues from Academy of Performing Arts Bratislava: Peter Galdík, Jakub Szatinský and Alžbeta Vrzgula.

The name (Uhol means Angle) refers to a belonging to the first generation born in an independent democratic Slovakia. From this point of view, they analyse the present in various artistic, but mostly theatrical projects.

Hranice_92 was selected for the programming line Found Future at the 2018 New Drama festival; Folklore Not War featured at the 2018 Pohoda Festival. The concept of vNořen / Immersed emerged in response to the open call by the Prague-based theatre Venuše ve Švehlovce, the project was selected for staging at the festival Venušiny dny 2018. The production Zastavení / Discontinued was awarded creative residency within the call Accelerator by the Pôtoň Theatre. Plays Romulus V. and Humiliated nad Bloodthirsty were selected for New Drama festival (2020 and 2022) and Object You for Dotyky a spojenia Festival 2021. Humiliated and Bloodthirsty were invited to the …příští vlna/next wave… festival in Prague and Brno and were awarded the Dosky Award 2022 for costume design and mise en scene. 


Uhol_92 was one of the founding members of platform Miesto M, which in January 2019 united three independent theatre groups based in Bratislava. For two years of its existence Miesto M proposed to public three different contemporary dramaturgies and aimed to be a hub for independent theatre in Bratislava.

KTO SME / ABOUT: Mission
bottom of page