KTO SME

For English scroll bellow please

Uhol_92 je profesionálne nezávislé divadlo založené vo februári 2017.

Zakladajúcimi členmi sú Peter Galdík, Jakub Szatinský a Alžbeta Vrzgula.


Zakladatelia Uhlu sú narodení v roku 1992. Ako príslušníci prvej generácie Slovenskej republiky nazerajú na súčasnosť zo špecifického uhlu pohľadu. Ich tvorba je spoločensko-politickým komentárom, pracujú so živými a angažovanými témami, ku ktorým pristupujú s kritickým odstupom a humorom.

Pracujú s vlastnými autorskými textami, nedivadelnými textami a remixami už existujúcich dramatických textov.


Ich tvorba sa stretáva s diváckym aj odborným ohlasom, o čom svedčia aj hosťovania na festivaloch a získané rezidencie.

Hranice_92 boli vybrané do programu Nájdená budúcnosť festivalu Nová dráma 2018 a Folklore not war hosťovalo na Pohode 2018. vNořen vzniklo na open call pražského divadla Venuše ve Švehlovce. Zastavení získali rezidenciu v Divadle Pôtoň v rámci programu Akcelerátor. Romulus V. bol zaradený do programu festivalu Nová Dráma 2020 a Objekt Ty do programu festivalu Dotyky a spojenia 2021.


Uhol_92 bol v roku 2019 jedným z troch zakladajúcich členov platformy Miesto M, ktorá mala za cieľ byť unikátnym divadelným centrom združujúcim nezávislé divadlá z bratislavskej scény (Divadlo DPM, GAFFA a Uhol_92). Tvorcovia z najmladšej generácie združili na dve sezóny pod jednou hlavičkou svoje tri (a viaceré) odlišné poetiky.

 

ABOUT UHOL_92

Uhol_92 is Slovak independent theatre group from Bratislava founded in February 2017 by three colleagues from Academy of Performing Arts Bratislava: Peter Galdík, Jakub Szatinský and Alžbeta Vrzgula.

The name (Uhol means Angle) refers to a belonging to the first generation born in an independent democratic Slovakia. From this point of view, they analyse the present in various artistic, but mostly theatrical projects.

Hranice_92 was selected for the programming line Found Future at the 2018 New Drama festival; Folklore Not War featured at the 2018 Pohoda Festival. The concept of vNořen / Immersed emerged in response to the open call by the Prague-based theatre Venuše ve Švehlovce, the project was selected for staging at the festival Venušiny dny 2018. The production Zastavení / Discontinued was awarded creative residency within the call Accelerator by the Pôtoň Theatre. Romulus V. was selected for New Drama 2020 festival and Object You for Dotyky a spojenia Festival 2021.


Uhol_92 was one of the founding members of platform Miesto M, which in January 2019 united three independent theatre groups based in Bratislava. For two years of its existence Miesto M proposed to public three different contemporary dramaturgies and aimed to be a hub for independent theatre in Bratislava.